Croeso

i wefan prosiect Listen

Y prosiect

       yn gryno

Rhaid i iaith gael ei defnyddio os yw am gael ei throsglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn arbennig o wir am ieithoedd cyd-swyddogol, ieithoedd mewn perygl, ieithoedd brodorol a ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol (mi wnawn gyfeirio at y rhain fel IRhLl o hyn ymlaen), sy’n dueddol o gael eu defnyddio a’u siarad yn llai aml mewn sefyllfaoedd dydd i ddydd.


Yn aml mae siaradwyr IRhLl yn addasu eu hymddygiad ac yn troi i iaith fwyafrifol gan osgoi defnyddio eu iaith eu hunain. Gall y trosi i’r iaith fwyafrifol ddigwydd hyd yn oed os yw’r person arall yn medru deall yr iaith leiafrifol yn berffaith. Gall ddigwydd er bod yr iaith leiafrifol yn cael ei chydnabod fel iaith swyddogol, neu pan mae’r iaith leiafrifol yn medru cael ei deall yn y cyd-destun. Gall unigolion barhau i siarad yr iaith fwyafrifol fel mater o arferiad, gan taw dyma sut y maent wedi ymddwyn yn y gorffennol.dysgu rhagor
Login